265x376

 

HƠN 30% TRƯỜNG HỌC TẠI VIỆT NAM ĐÃ CHUYỂN DỊCH SỐ 

Với bộ cẩm nang "SỐ HÓA GIÁO DỤC & CƠ HỘI PHỤC HỒI SAU KHỦNG HOẢNG", SENTECHS xin gửi đến những giải pháp tối ưu vận hành trong trường học, liên kết chặt chẽ với Phụ huynh, gia tăng tỷ lệ tuyển sinh - tỷ lệ tái đăng ký,... được đúc kết từ 10 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai thực tế cho các Nhà xuất bản và Trường học tại Mỹ và Việt Nam.

GỬI TẶNG NHÀ TRƯỜNG


Illustration of a ringed planet, maybe Saturn, with a couple moons within its orbit

Số hoá là gì?

Sự quan trọng và tính tất yếu của việc chuyển dịch và ứng dụng công nghệ cho Trường học trước những biến động

Illustration of a ringed planet, maybe Saturn, with a couple moons within its orbit

Số hoá những gì?

Từ dạy và học đến vận hành, từ học thuật đến dịch vụ, liên kết tạo thành Trường học an toàn - đa nhiệm - thông minh 

Illustration of a U.F.O.

Số hoá từ đâu?

Câu trả lời cho mọi định hướng phát triển của Nhà trường, chuyển dịch và phát triển trên cơ sở nền tảng đã có nhằm tối ưu nguồn lực